Download

File / Plik Description / Opis
polish catalogs Polish localization of AROS. Catalog files in ISO-8859-2 encoding intended for ABIv0 32-bit. To update, simply overwrite the “polish” directory.

Polska lokalizacja AROS. Pliki catalog w kodowaniu ISO-8859-2 przeznaczone dla ABIv0 32-bit. W celu aktualizacji wystarczy nadpisać katalog “polish”.